Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Tratamentul contabil si fiscal pentru asigurarea de sanatate si contributiile la pensiile facultative

Pentru plata asigurarilor facultative de sanatate, in limita a 400 euro, se va intocmi monografia contabila atunci cand:

– participantul la asigurari isi plateste personal asigurarile (cum se contabilizeaza si cum isi recupereaza el banii de la societate);
– participantului ii sunt platite asigurarile de catre societate.

Tipurile de asigurari reglementate de legislatia romaneasca legate de persoanele fizice si platite de firma sunt diverse:

– asigurarea de accidente de munca si boli profesionale;
– asigurarea pentru riscuri profesionale;
– asigurarea voluntara de sanatate;
– asigurarea aferenta contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori.

La acestea se adauga contributia angajatorului / angajatului la schemele de pensii facultative.

Cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, cheltuielile cu primele de asigurare pentru riscuri profesionale si cu primele de asigurare aferenta contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.

Primele de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie si primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/ directori nu sunt considerate avantaje si nu intra in baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii.

Cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.

Primele de asigurare voluntara de sanatate nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului pe venitul din salarii.

Cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.

Nu sunt considerate avantaje si sunt deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare participant.

Contributiile platite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurarilor profesionale si asigurarilor voluntare de sanatate, suportate de angajator pentru salariatii proprii, in limitele de deductibilitate prevazute de lege, nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii.

Angajatorul nu datoreaza pentru aceste sume:

– contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat;
– contributia de asigurari sociale de sanatate;
– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
– contributia de asigurari pentru somaj;
– contributia de asigurare la accidente de munca si boli profesionale.
Salariatii pot plati si din salariu la fondurile de pensii facultative astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro, suma respectiva fiind dedusa numai din baza de calcul a impozitului pe salarii in luna platii sumei; toate celelalte contributii salariale datorate atat de angajat cat si de angajator sunt calculate asupra acestei sume.

Aceasta suma platita separat de angajat nu este o cheltuiala a firmei fiind complet diferita de contributia angajatorului la fondurile de pensii facultative si se considera separat de aceasta in determinarea limitei de 400 de euro / an.

In concluzie atat angajatul cat si angajatorul pot contribui la fondurile de pensii facultative fiecare in limita a 400 euro anual, limita cumulata a platilor deductibile ajungand in acest fel la 800 euro pe an pentru fiecare salariat in parte.
Tratamentul contabil al acestor prime de asigurari / contributii este diferit in functie de natura lor:

– primele de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si pentru riscuri profesionale se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” (eventual prin intermediul contului 471. “Cheltuieli inregistrate in avans” daca se platesc in avans);

– primele de asigurare voluntara de sanatate se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 6457 “Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate” in corespondenta cu contul 4381 “Alte datorii sociale” / analitic distinct;

– cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 6456 “Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative” in corespondenta cu contul 4381 “Alt

Comments are closed.