Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Reguli de raportare pentru situatiile financiare pentru 2015

Pana la data de 30 mai 2016 trebuie sa depuneti situatiile financiare pe 2015. Gasiti in continuare principalele reglementari pe care trebuie sa le respectati.

Reglementari se aplica urmatoarelor categorii de firme: entitati carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale, insa trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii: denumirea completa, adresa si numarul de telefon, numarul de inregistrare la registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social.

Erorile contabile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor.

Toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie sa fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea. Prima semnatura trebuie sa ii apartina unei persoane care organizeaza si conduce contabilitatea societatii pentru care se depun formularele. Cea de-a doua semnatura este a administratorului sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, asumandu-si astfel raspunderea legala pentru intocmirea corecta a situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanei care are obligatia gestionarii unitatii respective, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

Entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilanţ prescurtat (cod 10), cont de profit şi pierdere (cod 20), note explicative la situaţiile financiare anuale. opţional, poate fi întocmită situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. Aceste documente vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Entitatile mijlocii si mari intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant (cod 10), cont de profit si pierdere (cod 20), situaţia modificarilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale. Aceste documente vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si de formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu cinci componente, precum si situații financiare anuale „in formatul aplicabil microentitatilor”.

Potrivit reglementarilo, sunt supuse auditului situatiile financiare anuale entitatile mici care, pe baza balantei de verificare dapasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: totalul activelor de 16.000.000 lei, cifra de afaceri neta de 32.000.000 lei sau numarul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar de 50. In acelasi timp, sunt supuse auditului situatiile financiare ale entitatilor mijlocii si mari, precum si ale entitatilor de interes public.

Situatiile financiare anuale vor putea fi depuse electronic, aceasta posibilitate fiind implementata in urma cu trei ani.

Nerespectarea acestor reglementari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Pentru nedepunerea in termen legal a situatiilor financiare amenda este cuprinsa intre 300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsă intre 1 si 15 zile lucratoare. Daca intarzierea este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda variaza intre 1.000 si 3.000 de lei, iar pentru o perioada de peste 30 de zile lucratoare amenda ajunge pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1.500 de lei. Pentru neintocmirea si nesemnarea situatiilor financiare anuale amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 de lei.

Comments are closed.