Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Formulare fiscale cu termen limita de depunere la ANAF in luna februarie

Va prezentam in continuare lista formularelor cu termen limita de depunere la ANAF in luna februarie 2016. De asemenea, sunt de achitat taxele și impozitele pentru luna precedenta.

Formulare fiscale cu termen limita vineri, 5 februarie

 • Formularul 092, declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Formulare fiscale cu termen limita luni, 15 februarie

 • Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat.
 • Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice).
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite . Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si produse alcoolice).
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile.
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru producție produse accizabile.
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru producție produse accizabile.
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
 • Jurnalele pentru luna precedentă privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie. Se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare.
 • Jurnalele pentru luna precedenta privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie. Se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
 • Declaratia INTRASTAT

Formulare fiscale cu termen limita joi, 25 februarie

 • Formularul 097, notificarea pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare.
 • Formular 100, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 • Formularul 101, format electronic, declaratia privind impozitul pe profit pe anul precedent.
 • Formularul 112, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formular 224, declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Formularul 300, decontul de taxa pe valoarea adaugata.
 • Formularul 301, decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta.
 • Formularul 306, cerere privind utilizarea ca perioada fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent.
 • Formularul 307, declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
 • Formularul 311, declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
 • Formular 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta.
 • Formularul 392A, declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pentru anul precedent.
 • Formularul 392B, declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate pentru anul precedent.
 • Formularul 393, declaratia informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din Romania pentru anul precedent.
 • Formularul 394, declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA. 

Formulare fiscale cu termen limita luni, 29 februarie

 • Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti pentru anul precedent. 
 • Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante.
 • Formularul 205, declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent.
 • Formularul 400, declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate pentru platile facute in anul precedent.
 • Formularul 402, declaratia informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania pentru anul precedent.
 • Formularul 403, declaratia informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei pentru anul precedent.

Comments are closed.