Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

GDPR

Conformitatea cu legislația europeană – GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament protecția datelor cu caracter personal capătă o nouă dimensiune, introducând reguli stricte și sporind drepturile rezidenților UE, persoane fizice.

Regulamentul UE aduce precizări importante privind consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Ce date cu caracter personal sunt colectate și în ce scop?

Colectam și prelucram datele cu caracter personal ale vizitatorilor în vederea functionarii optime a websiteului jm-contabilitate.ro si monitorizarii modului de functionare a acestuia.

Datele cu caracter personal prelucrate nu sunt distribuite unor terțe părți în scopuri comerciale sau de marketing.

Aceste date sunt: adresa IP, site-ul web referrer, data și durata vizitei, browser-ul folosit, sistemul de operare, precum si nume, e-mail, telefon, in cazul in care folositi formularul de contact de pe site.

Principiile prelucrării datelor

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate de la clienții săi în mod legal, echitabil și transparent față de aceștia.

Operatorul prelucrează datele în condiții de siguranță păstrând caracterul lor privat.

Durata prelucrării datelor

Operatorul prelucrează și păstrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor doar atat timp cat este necesar pentru realizarea scopului in care datele sunt colectate, scop prezentat anterior.

Responsabilitatea Operatorului

jm-contabilitate.ro a pus dintotdeauna un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal, înțelege responsabilitatea pe care o are și se aliniază prevederilor Regulamentului UE adoptând soluții tehnice și organizatorice conforme GDPR.

Drepturile clienților

Conform legislației aplicabile, clienții Companiei beneficiază de dreptul de acces la datele lor personale, dreptul la rectificarea acestora, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). De asemenea, clienții se pot opune primirii de mesaje personalizate din partea Operatorului.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, înaintată JM Expert Cont Consulting SRL.

Menționăm că “dreptul de a fi uitat” nu poate fi solicitat pe perioada obligațiilor legale.

Date de contact

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate prin e-mail la adresa office@jm-contabilitate.ro.