Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Termenele limita ale lunii decembrie: declaratiile fiscale ce trebuie depuse la ANAF

Va prezentam ce formulare fiscale trebuie depuse la Fisc in luna decembrie. Numarul declaratiilor fiscale difera in functie de domeniul de activitate si de forma de organizare a persoanei juridice. Mai jos gasiti lista termenelor limita ale acestei luni.

servicii contabilitate declaratii fiscale octombrie

Declaratii fiscale cu termen limita luni 8 decembrie

 • Formular 092 – declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizează trimestrul ca perioada fiscala si care efectuează o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Declaratii fiscale cu termen limita miercuri 10 decembrie

 • Formular 089 – declaratia pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal. Se depune de catre persoanele inregistrate în scopuri de TVA, cu licenta de furnizare a energiei electrice.
 • Formular 096 – declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate în scopuri de TVA, care nu depasesc plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Declaratii fiscale cu termen limita luni 15 decembrie

 • situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat în luna / anul. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna / anul, pentru luna precendenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
 • situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrările de produse finite rezultate pentru luna precendenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
 • situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile
 • situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie de produse accizabile.
 • situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produselor accizabile.
 • jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie /depozitare.
 • jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • situatia privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
 • evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
 • plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rata). Se depune de contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole.

Declaratii fiscale cu termen limita vineri 22 decembrie

 • taxa pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2014
 • platile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2014, efectuate de contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole
 • taxa anuala pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator
 • impozitul pe reprezentanta, transa a II a, platibila de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania
 • impozitul retinut la sursa in luna precedenta, pentru platitorii cu venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din conventii civile, expertiza contabila si judiciara, dintr-o asociere cu o persoana juridica, din premii si jocuri de noroc sau din alte surse
 • contributia la asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului IV
 • Formular 100 (format electronic), declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Formular 112, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna precedenta
 • Formular 224, declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate in Romania 
 • Formular 300 (format electronic), decontul de taxa pe valoarea adaugata 
 • Formular 301 (format electronic), decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Formular 307, declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Formular 311, declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat
 • Formular 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Formular 394, declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA
 • chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în Romania
 • taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale.

Comments are closed.