Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Termene limita pentru depunerea declaratiilor fiscale in iulie 2015

In articolul prezent va prezentam lista completa a declaratiilor fiscale ce trebuie depuse in luna iulie 2015.

declaratii-fiscale

Declaratii fiscale cu termen limita luni, 6 iulie 2015

 • Formular 092, Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Declaratii fiscale cu termen limita vineri, 10 iulie 2015

 • Formular 096, Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Declaratii fiscale cu termen limita miercuri, 15 iulie 2015

 • Formular (anexa 31^1), Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi, de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • Formular (anexa 31^2), Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat, de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • Formular (anexa nr. 35), Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite pentru luna precedenta, de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice).
 • Formular (anexa nr. 35), Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite pentru luna precedenta, de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (alcool etilic si produse alcoolice).
 • Formular (anexa nr. 47), Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 48.1-48.5), Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta de catre antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. 
 • Formular (anexa nr. 49), Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare de produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 52.1), jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie  pentru luna precedenta, de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitarte. 
 • Formular (anexa nr. 52.2), jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru  navigatie pentru luna precedenta, de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
 • Formular (anexa 53.1), jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie pentru luna precedenta, de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Formular (anexa 53.2), jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie  pentru luna precedenta, de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Formular (anexa nr. 55.1), Situatia privind livrarile de produse accizabile, pentru luna precedenta, de catre operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
 • Formular (anexa nr. 57), Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta, de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
 • Formular (anexa nr. 36), Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator, aferenta semestrului trecut, de catre micii producatori de vinuri linistite.
 • Formular (anexa nr. 37), Declaratia privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator, aferenta semestrului trecut, de catre micii producatori de vinuri , precum si destinatarul din România.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Declaratii fiscale cu termen limita luni, 20 iulie 2015
 • Declaratia speciale de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES) de catre persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, radiodifiziune si televiziune.

Declaratii fiscale cu termen limita luni, 27 iulie 2015

 • Formular 301, Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta. 
 • Plati anticipate privind impozitul pe profit, trimestrul II 2015, de catre contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate.
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata).
 • Formular 100, Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 • Formular 104, Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent.
 • Formular 112, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formular 208, Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.
 • Formular 224, Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, pentru luna precedenta.
 • Formular 300, Decontul de taxa pe valoarea adaugata.
 • Formular 307, Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
 • Formular 311, Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
 • Formular 390 VIES, Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta, de catre contribuabilii inregistrati în scopuri de TVA.
 • Formular 394, Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, pentru operatiuni impozabile in Romania.
 • Formular (anexa nr. 51), Cererea de restituire a accizelor, de catre importatori.
 • Formular (anexa nr. 46), Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta.
 • Formular 097, notificarea pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, de catre persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei si care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Comments are closed.