Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Regulile de contabilitate in partida simpla se modifica incepand cu 1 martie

Incepand cu 1 martie, persoanele fizice vor conduce contabilitatea in partida simpla dupa noi reguli. Noile dispozitii vin sa puna in aplicare modificarile la Legea contabilitatii, introduse de la inceputul acestui an.

servicii contabilitate partida simpla

Prevederile ce vor intra in vigoare incepand cu 1 martie 2015 simplifica actualele reguli de contabilitate in partida simpla si vor aduce de asemenea modificari in ceea ce priveste persoanele fizice autorizate. In primul rand, reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla se vor aplica de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

 • persoanele fizice si asocierilor fara persoanalitate juridice, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit si care obtin venit din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
 • persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

PFA pot opta pentru contabilitatea in partida dubla

Conform noilor dispozitii, persoanele fizice autorizate vor putea sa conduca contabilitatea in partida simpla, ca si pana acum, sau vor putea opta pentru contabilitatea in partida dubla. Exceptie de la aceasta regula vor face doar cei in al caror act normativ de infiintare exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii in partida simpla. Persoanele fizice autorizate care tin contabilitatea in partida simpla vor putea trece la conducerea contabilitatii in partida dubla de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care au decis aceasta trecere.

Contabilitatea in partida simpla, simplificata

Noile dispozitii vor simplifica actualele reguli pentru conducerea evidentei contabile in partida simpla. Cele doua registre utilizate la conducerea contabilitatii in partida simpla (Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar) se vor modifica.

Normele de intocmire si utilizare a Registrului-jurnal de incasari si plati vor cuprinde, spre deosebire de cele actuale, continutul incasarilor si continutul platilor aferente operatiunilor desfasurate. Mai exact, incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati vor cuprinde:

 • sumele incasate din desfasurarea activitatii;
 • aporturile in numerar si prin conturi bancare facute la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia;
 • sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi;
 • sumele primite ca despagubiri;
 • sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;
 • sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri externe nerambursabile (subventii);
 • alte sume incasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe si penalitati).

Platile vor cuprinde:

 • platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri;
 • sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
 • sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumutiri;
 • alte plati efecutate (de exemplu penalitati, amenzi platite).

Incepand cu 1 martie va fi introdusa posibilitatea ca Registrul inventar sa se poata completa prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor. In prezent, documentul se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor patrimoniale inventariate. Formularul Registrul-inventar se va simplifica, prin mentinerea a 3 coloane din cele 10 cuprinse in actualele reglementari.

Noile prevederi elimina si obligatia parafarii celor doua registre contabile. Se reduce numarul de formulare utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, de la 15 la 10. Termenul legal de pastrare a documentelor justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se va reduce de la 10 la 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care vor fi pastrate 50 de ani.

Comments are closed.