Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Nou plafon pentru platile si incasarile in numerar efectuate de firme sau persoane fizice

Incepand cu data de 9 mai 2015 se modifica plafoanele pentru incasari si plati in numerar efectuate de persoanele juridice sau fizice. Reglementarile se aplica persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, liber profesionistilor, persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocierilor si altor entitati cu sau fara personalitate juridica. Aflati in continuare sumele prevazute in noul plafon.

servicii-contabilitate-plafon-plati-numerar

Noile reguli se vor aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in noile plafoane se va efectua in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati. 

Plafonul pentru tranzactii in numerar in cazul firmelor

Incasarile in numerar de la operatorii economici se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana, iar platile in numerar catre firme se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

In ceea ce priveste platile din avansuri spre decontare, acestea se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

Magazinele de tipul cash and carry vor putea incasa numerar de la firme, PFA, II etc in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. Acelasi plafon de 10.000 lei/zi va fi valabil si pentru platile catre magazinele de tipul cash and carry.

Noua lege interzice incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei, in cazul magazinelor de tip cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei. Platile fragmentate sunt de asemenea interzise. Concret, in recentele dispozitii se mentioneaza ca nu vor fi permise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei, catre magazinele de tip cash and carry. Firmele vor putea achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 de lei, catre magazinele de tip cash and carry, astfel: 5.000/10.000 de lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Plafonul pentru operatiunile in numerar intre firme si persoane fizice

Firmele vor putea incasa bani in numerar de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, doar in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

Dispozitiile citate vor interzice incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar mentionate anterior, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu o valoare mai mare de 10.000 lei. Aceste prevederi nu se aplica in cazul platii in rate, in conditiile in care intre firme si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare-cumpare cu plata in rate.

Firmele vor putea sa efectueze plati in numerar catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari, in limita sumei de 10.000 lei/zi catre o persoana. Platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei, sunt interzise.

In cazul firmelor, pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei in cazul magazinelor de tip cash and carry, restituirea sumelor aferente va putea fi efectuata astfel: 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite prin instrumente de plata fara numerar.

In situatia in care persoanele fizice returneaza firmelor bunuri sau firmele nu au prestat servici catre acestea, restituirea sumelor aferente va fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. In cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice vor declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se va face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Plafonul pentru incasarile si platile in numerar intre persoane fizice

Pe langa limitele impuse tranzactiilor in numerar efectuate intre firme sau intre firme si persoane fizice, este introdus si un plafon pentru operatiunile realizate intre persoane fizice. Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie. Incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei, vor fi interzise.

Nerespectarea plafoanelor se va sanctiona cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 de lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va efectua de catre organele Ministerului Finantelor, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale subordonate.

Operatiuni carora nu se aplica noile plafoane

Limitarea plafoanelor in numerar nu se va aplica urmatoarelor operatiuni:

  • depunerea de numerar in conturile deschise la banci, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
  • plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute;
  • plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
  • retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal;
  • transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR;
  • depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Comments are closed.