Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Modificari in procedura de acordare a codului de TVA: de la 1 februarie, Fiscul nu mai verifica sediul social al firmelor

servicii contabilitate dizolvare firma

Inregistrarea persoanelor juridice in scopuri de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza incepand cu 1 februarie 2015 din nou fara controlul efectuat de Fisc la sediul social al firmelor. Aceasta verificare a fost introdusa in legislatie in anul 2011, iar recentele dispozitii au eliminat si grila de evaluare a firmelor si punctajul pe care acestea trebuiau sa il obtina pentru a primi codul de TVA.

Criteriile pe care firmele trebuie sa le indeplineasca pentru a se inregistra in scopuri de TVA au fost modificate. Principala modificare aduse vizeaza eliminarea controlului sediului social efectuat de ANAF. Mai exact, a fost eliminat criteriul potrivit caruia, pentru solutionarea cererilor de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale verificau daca desfasurarea activitatii economice avea loc la sediul social sau la sediile secundare si daca acestea existau faptic. De asemenea, noile dispozitii au eliminat si punctajul ce trebuia obtinut de firme in functie de criteriile pe care le indeplineau.

Fiscul a introdus totusi de la 1 februarie 2015 un nou criteriu care trebuie indeplinit pentru a putea obtine codul de TVA. Mai exact, se va evalua pe baza analizei efectuate de organele fiscale, intentia si capacitatea persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania. In acest sens, contribuabilii vor trebuie sa depuna la organele fiscale o declaratie pe propria raspundere, respectiv formularul 088.

Astfel, firmele care vor sa se inregistreze in scopuri de TVA trebuie sa indeplineasca din 1 februarie trei criterii:

  • persoana impozabila nu trebuie sa se afle in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora. Pentru evaluarea acestui criteriu trebuie depusa o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca persoana impozabila desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, se mentioneaza in actul normativ;
  • niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni. Daca administratorii si sau asociatii persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni;
  • pentru inregistrarea in scopuri de TVA se va evalua, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, intentia si capacitatea persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania. Pentru evaluarea acestui criteriu contribuabilii vor trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere.

Procedura de solutionare a cererilor de inregistrare in scopuri de TVA, incepand cu din februarie

La primirea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica documentatia depusa. In cazul in care solicitarea nu are anexate toate documentele, notifica, in termen de o zi lucratoare de la data depunerii solicitarii incomplete, persoana impozabila pentru completarea documentatiei. Daca firmele nu transmit documentatia completata in termenul stabilit prin notificare, atunci organul fiscal le instiinteaza ca nu le va fi solutionata cererea.

Organul fiscal competent verifica daca persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare, precum si daca niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni.

Fiscul respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, fara a se mai verifica celelalte criterii, daca persoana impozabila se afla intr-una din urmatoarele situatii:

  • depune o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;
  • administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni;
  • administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile, care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni.

Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA care indeplinesc criteriile sunt supuse unei analize, care are ca scop evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc in Romania.

Dupa efectuarea analizei, daca persoana impozabila:

indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;

  • nu indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;
  • indeplineste partial criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice invita la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile. Invitatia se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu data, ora si locul la care contribuabilul este obligat sa se prezinte, baza legala a solicitarii, scopul solicitarii, precum si documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte. Dupa primirea invitatiei, persoana impozabila poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal. In cazul in care organul fiscal admite cererea de amanare, comunica persoanei impozabile data la care a fost reprogramata vizita la organul fiscal, se arata in reglementarile citate. Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezinta la sediul organului fiscal competent, la data stabilita prin invitatie, solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se respinge. Conform actului normativ, termenul de solutionare a cererii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei si data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la sediul organului fiscal competent. Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent si furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate, clarificand intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice, atunci Fiscul intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba cererea de inregistrare in scopuri de TVA. In situatia in care nu sunt furnizate corect si complet datele si informatiile solicitate si nu se clarifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, atunci Fiscul transmite solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, impreuna cu toata documentatia care a stat la baza analizei, directiei regionale antifrauda competenta.

Comments are closed.