Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Inregistrare prin optiune in scopuri de TVA

In acest articol discutam cazul unui SRL declarat la Registrul comertului ca fiind neplatitor de TVA si platitor de impozit pe venit microintreprinderi, care doreste sa se declare platitor de TVA prin optiune. Iata toate informatiile care va sunt necesare!

servicii contabilitate cheltuieli sponsorizare

Inregistrare ca platitor de TVA – continut dosar

 • Declaratia 010 cu CA estimata
 • Anexa 2 la Declaratia 010 listata si salvata pe CD – D 098
 • copie dupa rezolutie si certificat constatator de la Registrul Comertului
 • declaratie pe proprie raspundere cu locul unde se desfasoara activitatea (sediul, punct de lucru), obiectul de activitate, descrierea acestei activitati si utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii
 • copie dupa actul de spatiu: extras de carte funciara, care dovedeste ca spatiul inchiriat este in proprietatea celui care l-a inchiriat firmei si contract de inchiriere sau comodat , dupa caz
 • copie dupa CI a administratorilor
 • pentru administratori persoane straine, copie dupa pasaport si declaratie pe propria raspundere ca nu este in evidenta cu infractiuni
 • pentru societatile comerciale care au puncte de lucru, copie dupa actul de spatiu: extras de carte funciara si contract de inchiriere/comodat aferente punctelor de lucru, precum si copie dupa certificatul constatator de infiintare a punctelor de lucru
 • imputernicire pentru persoana care depune actele, in cazul in care este alta decat administratorul societatii

Inregistrare ca platitor de TVA – procedura

Autoriatile fiscale analizeaza documentele transmise de societate, iar daca societatea indeplineste criteriile de inregistrare in scopuri de TVA, se efectueaza o verificare la sediul societatii pentru a se stabili daca aceasta poate efectua activitati economice.

Printe criteriile analizate de autoritati se numara:

 • daca societatea are dreptul sa desfasoare activitate la sediul social sau la sediile secundare declarate. Se depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca se desfasoara sau se pot desfasura activitati economice;
 • nici unul dintre administratori sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal fapte sanctionate de legislatia in domeniu;
 • sa existe spatiul destinat sediului social;
 • se analizeaza criteriile de evaluare, conditionate de modul de detinere al spatiului;
 • daca administratorii au mai detinut societati comerciale si daca acestea au ajuns in faliment;
 • daca administratorii sunt rezidenti in UE sau in state terte etc.

Fiecare dintre aceste criterii se puncteaza de la 0 la 10. Se va permite inregistrarea in scopuri de TVA pentru societatea comerciala ce realizeaza un numar de minim 45 de puncte. Autoritatea fiscala analizeaza primele doua criterii, respectiv dreptul de a efectua activitati economice si daca administratorii nu au fapte inscrise in cazierul fiscal. Daca sunt indeplinite conditiile, se trece la controlul faptic a situatiei de la sediul social sau sediul secundar al societatii comerciale. Daca in urma controlului faptic se constata existenta spatiului unde se poate desfasura activitatea economica, atunci se trece la analiza criteriilor in baza punctajului.

Cateva criterii si punctajul pentru acestea:

 • daca sediul social este in proprietatea persoanei impozabile se acorda 10 puncte;
 • daca sediul social este utilizat in cadrul unui contract de comodat sau leasing cu perioada mai mica de 1 an, se acorda 1 punct;
 • daca sediul social este utilizat printr-un contract de inchiriere sau printr-un contract de leasing cu perioada mai mare de 1 an se acorda 3 puncte;
 • daca sediul social este inchiriat sau concesionat, printr-un contract cu o perioada mai mica de un an, dar societatea detine in proprietate sedii secundare, se acorda 6 puncte;
 • daca nici unul dintre administratori/asociati nu a mai detinut societati comerciale, ce nu sunt lichidate se acorda 10 puncte;
 • daca cel putin unul dintre administratori/asociati a mai detinut calitatea de administrator/asociat la 1-3 societati comerciale lichidate, se acorda 7 puncte;
 • daca cel putin unul dintre administratori/asociati a mai detinut calitatea de administrator/asociat la 4-6 societati comerciale lichidate, se acorda 5 puncte;
 • daca nici un administrator/asociat nu detine acituni/parti sociale la societati in inactivitate declarata la Registrul Comertului se acorda 10 puncte;
 • daca toti administratorii sau reprezentantii legali sunt cetateni UE se acorda 10 puncte;
 • daca toti administratorii sunt cetatini non-UE si nu detin viza de sedere pe termen lung in Romania se acorda 0 puncte.

Daca cererea de inregistrare in scopuri de TVA este depusa dupa inmatricularea societatii constatata prin certificatul de inmatriculare, termenul de emitere a deciziei de inregistrare in scopuri de TVA este de maxim 3 zile lucratoare.

Comments are closed.