Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Declaratii fiscale cu termen limita mai 2015

In luna mai, noi declaratii fiscale au termenul limita. Va prezentam in continuare formulare fiscale ce trebuie depuse la Fisc in aceasta luna.

servicii contabilitate deadline formulare fiscale

Declaratii fiscale cu termen limita joi, 7 mai

 • Formular 092, declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Declaratii fiscale cu termen limita luni, 11 mai

 • Formular 096, declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Declaratii fiscale cu termen limita vineri, 15 mai

 • Formular (anexa 31^1), situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • Formular (anexa 31^2), situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • Formular (anexa nr. 35), situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice).
 • Formular (anexa nr. 35), situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic şi produse alcoolice).
 • Formular (anexa nr. 47), situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 48.1-48.5), situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 49), situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 52.1), jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
 •  Formular (anexa nr. 52.2), jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.  
 • Formular (anexa 53.1), jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Formular (anexa 53.2), jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Formular (anexa nr. 55.1), situatia privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precedenta. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
 • Formular (anexa nr. 57), evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Declaratii fiscale cu termen limita luni, 25 mai

 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2015 de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Formular 100, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. 
 • Formular 112. declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formular 200, formular 201 pentru anul trecut, declaratii privind veniturile realizate din Romania sau din strainătate de catre persoane fizice care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, castigul/pierderea din orice alte operatiuni de acest gen.
 • Formular 230, cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe salarii si venituri asimilate salariilor.
 • Formular 220 , declaratia privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs.
 • Formular 221 , declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs.
 • Formular 223 , declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale. 
 • Formular 224, declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Formular 300, decontul de taxa pe valoarea adaugata. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA.
 • Formular 301, decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta.
 • Formular 307, declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
 • Formular 311, declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
 • Formular 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta. Se depune de catre contribuabilii inregistrati în scopuri de TVA.
 • Formular 394, declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente.
 • Plata impozitului pe constructii, rata I.
 • Formular 097, depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare.

Comments are closed.