Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Concediile medicale – atentie la erorile ce pot sa apara!

Daca indeplinesc anumite conditii impuse prin lege, persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate au dreptul la concedii medicale si la indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Iata cum stau lucrurile pentru persoanele care desfasoara activitaţi in baza unui contract individual de munca.

servicii contabilitate concediu medical

Pentru cei care lucreaza pe baza unui contract individual de munca, persoanele sau institutiile abilitate sa le acorde concediu medical sunt:

 • medicul de familie;
 • medicul curant din ambulatoriul de specialitate;
 • Casa de Asigurari de Sănătate;
 • spitalul.

Conditiile (cumulative) pentru a putea beneficia de concediu medical:

 • sa indeplineasca stagiul minim de cotizare (o luna in ultimele 12 luni lucrate);
 • sa prezinte adeverinta din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical avute in ultimele 12 luni (cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a unor boli infectocontagioase);
 • sa fie prezente la adresa indicata in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele legale, putand exista controalein acest sens.

In cazul urgentelor medico-chirurgicale, a tuberculozei, a unor boli infecto-contagioase, a neoplaziilor şi a SIDA, exista o exceptie de la indeplinirea stagiului minim de cotizare, in sensul in care, cu un stagiu de cotizare mai mic de o luna in ultimele 12 luni, salariatul beneficiaza de concediu medical.

Diferitele tipuri de erori in cazul concediilor medicale sunt:

 • erori/omisiuni de completare de catre unitatea emitenta;
 • erori de interpretare;
 • erori de calcul.

Implicatiile acestor erori sunt importante atat pentru angajator, cat si pentru salariat. In cazul angajatorului, acesta nu poate recuperara cheltuielile cu concediile medicale de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Angajatului in schimb i se poate refuza concediul medical si plata acestuia.

Erori/omisiuni de completare a concediului medical de catre unitatea emitenta:

 • concediu medical fara parafa sau semnatura medicului;
 • prelungirea concediului medical nu respectata conditiile pentru care acesta poate fi acordat astfel (sa nu existe intrerupere intre primul si al doilea concediu, diagnosticul sa fie acelasi);
 • necompletarea tutoror campurilor obligatorii;
 • certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala. Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul prelungirii concediului medical. In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore. Acest aspect atrage insa dificultati la depunerea declaratiei 112.

Erori de interpretare a concediului medical:

 • nerespectarea conditiilor de prelungire a concediului medical;
 • indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, din prima zi si pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca, si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator sau cu prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul special al unor persoane asigurate;
 • in cazul concediilor medicale pentru sarcina si lauzie, acestea sunt suportate integral de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Acesta este cazul si pentru concediul de risc maternal si concediul pentru ingrijirea copilului bolnav.

Erori de calcul la concediul medical:

 • nerespectarea stagiului minim de cotizare privind acordarea concediului medical;
 • nefolosirea aceleasi baze de calcul pentru concediul medical prelungit fata de cel initial.

Motivele unui refuz justificat al concediului medical:

 • nu se face dovada calitatii de asigurat;
 • neindeplinirea stagiului de cotizare, cu exceptiile prevazute de lege;
 • necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical;
 • neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevazute de lege;
 • acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical, in afara situatiilor prevazute de lege;
 • certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime;
 • amanarea platii ca urmare a sesizarii comisiilor de control.

Comments are closed.