Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Aprilie 2015: ce declaratii fiscale au termene limita in aceasta luna

Luna aprilie aduce noi termene limita pentru o serie de declaratii fiscale. Va prezentam in continuare formulare fiscale ce trebuie depuse la Fisc in aceasta luna.

deadline-declaratii-fiscale

Declaratii fiscale cu termen limita marti, 7 aprilie

 • Formular 092, declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Declaratii fiscale cu termen limita vineri, 10 aprilie

 • Formular 096, declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii în scopuri de TVA in cazul persoanelor inregistrate în scopuri de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire.

Declaratii fiscale cu termen limita miercuri, 15 aprilie

 • Formular (anexa 31^1), situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • Formular (anexa 31^2)situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • Formular (anexa nr. 35)situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice).
 • Formular (anexa nr. 35), situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si produse alcoolice).
 • Formular (anexa nr. 47), situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 48.1-48.5), situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru producţie produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 49)situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta.  Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
 • Formular (anexa nr. 52.1), jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
 • Formular (anexa nr. 52.2), jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
 • Formular (anexa 53.1)jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Formular (anexa 53.2), jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • Formular (anexa nr. 55.1), situatia privind livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta. Se depune de catre operatorii economici cu autorizatie de expeditor inregistrat.
 • Formular (anexa nr. 57), evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Declaratii fiscale cu termen limita luni, 20 aprilie

 • Declaratia speciala de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES). Se depune de catre persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune persoanelor neimpozabile.
 • Declaratia speciala de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES), depusa de catre persoanele impozabile stabilite în UE, dar in alt stat membru decat statul membru de consum, care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune.

Declaratii fiscale cu termen limita luni, 27 aprilie

 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Plati anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului I 2015.
 • Formular 100, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 • Formular 104, declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent.
 • Formular 112, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formular 224, declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Formular 300, decontul de taxa pe valoarea adaugata. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA .
 • Formular 301, decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta.
 • Formular 307, declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
 • Formular 311, declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
 • Formular 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta.
 • Formular 394, declaratia informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedenta.
 • Formular (anexa nr. 51)cererea de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent. Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize.
 • Formular (anexa nr. 46), cererea de restituire a accizelor in cazul vanzărilor la distanta pe trimestrul precedent. Se depune de catre vanzatori pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta.
 • Formular 097, notificarea pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. Se depune de catre persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei, persoane impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Declaratii fiscale cu termen limita joi, 30 aprilie

 • Situatiile financiare pentru anul 2014 (software de asistenta). Se depune de catre institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial.
 • Formular 120, decontul privind accizele pentru anul precedent. Se depune de catre operatorii economici platitori de accize.
 • Formular 130, decontul privind impozitul la titeiul din productia interna pentru anul trecut. Se depune de catre operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.

Comments are closed.