Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Februarie 2015: termene limita ale declaratiilor fiscale

Va reamintim ce formulare fiscale trebuie depuse la Fisc in luna februarie 2015. Mai jos gasiti lista termenelor limita ale lunii in curs.

servicii contabilitate termen limita declaratii fiscale

Termene limita luni 2 februarie

 • Declaratia privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal. Se depune de catre operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului urmator.
 • Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formular 010declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se depune de catre persoanele juridice care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
 • Formular 220, cererea pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real, odată cu depunerea declaratiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs.
 • Cererea pentru renuntarea la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi în sistem real timp de 2 ani consecutivi. Se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit.
 • Formular 220declaratia privind venitul estimat. Se depune de catre contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro; acestia au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.
 • Formular 012, notificarea privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit.
 • Formular 600. declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Termene limita luni 16 februarie

 • Formular – anexa 31^2, situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat.
 • Formular – anexa nr. 35situatia privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrările de produse finite (produse energetice).
 • Formular – anexa nr. 35, situatia privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrările de produse finite (alcoolul etilic şi a produse alcoolice).
 • Formular – anexa nr. 47situatia privind achizitiile şi livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.
 • Formular – anexa nr. 48.1-48.5, situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta.
 • Formular – anexa nr. 49, situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta.
 • Formular – anexa nr. 52.1,  jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie.
 • Formular – anexa nr. 52.2, jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie.
 • Formular – anexa 53.1, jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviatie.
 • Formular – anexa 53.2, jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigatie.
 • Formular – anexa nr. 55.1, situatiei privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendent.
 • Formular – anexa nr. 57, evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Termene limita miercuri 25 februarie

 • Formular 100 (format electronic)declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat.
 • Formular 101 (format electronic)declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent. 
 • Formular 112declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formular 224, declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Formular 300 (format electronic), decontul de taxa pe valoarea adaugata.
 • Formular 301 (format electronic), decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta.
 • Formular 306, cererea privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent.
 • Formular 307, declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
 • Formular 311, declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
 • Formular 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta.
 • Formular 392A pentru anul precedent (format electronic), declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA a căror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei.
 • Formular 392B pentru anul precedent (format electronic), declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate. Se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri este inferioara sumei de 220.000 lei.
 • Formular 393 pentru anul trecut (format electronic), declaratia informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania.
 • Formular 394, declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Formular 097, notificarea pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. Se depune de catre persoanele care depasesc plafonul de 2.250.000 lei si care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Comments are closed.