Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Declaratii fiscale cu termen in iulie 2014

In luna iulie va trebui sa depuneti la Fisc un numar impresionant de formulare. In aceasta luna trebuie achitat impozitul retinut la sursa pentru luna iunie, precum si efectuate platile anticipate privind impozitul pe profit aferent trimestrului II din 2014. Persoanele care au venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor din locuinte proprietate personala trebuie sa achite luna aceasta anticipat 50% din impozitul pe venit.

declaratii-fiscale-iulie-2014

Astfel, termenele limita pentru depunerea declaratiilor fiscale sunt urmatoarele:

7 iulie:

 • Formularul 092, declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa devina platitori de TVA lunar.

10 iulie:

 • Formularul 010, declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Formularul 020, declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Formularul 070, declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013). Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
 • Formularul 096, declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal. Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

15 iulie:

 • situatia eliberarilor pentru tigarete/tigari si tigari de foi, se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat/alte tutunuri de fumat, se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 • situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate, se depune de operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic si produse alcoolice.
 • situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
 • situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie, se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
 • situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare, se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
 • jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 • situatia privind livrarile de produse accizabile, se depune de operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
 • evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
 • declaratia INTRASTAT (nu este declaratie fiscala), al carei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri.

21 iulie:

 • decontul de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES), se depune de persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor impozabile.

25 iulie:

 • Formularul 100, format electronic, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 • Formularul 104, declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent.
 • Formularul 112, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
 • Formularul 208, format electronic, declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune de catre notarii publici.
 • Formularul 224, declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
 • Formularul 300, format electronic, decontul de taxa pe valoarea adaugata.
 • Formularul 301, format electronic, decont de TVA, se depune de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
 • Formularul 307, declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
 • Formularul 311, declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat.
 • Formularul 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri.
 • Formularul 394, declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, pentru operatiuni impozabile in Romania, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. Declaratia 394 nu se depune pe zero.
 • Formular anexa nr. 51, cererea de restituire a accizelor de catre importatori, se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize.
 • Formular anexa nr. 46, cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent. Se depune de catre vanzatorii la distanta.
 • raportul (si plata) obligatiilor pentru Fondul de mediu (nu sunt declaratii fiscale).

In luna iulie trebuie platite urmatoarele impozite si taxe:

 • TVA;
 • impozite datorate bugetului de stat:
 • impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna,
 • impozit pe veniturile nerezidentilor,
 • impozit pe profit aferent trimestrului II 2014 (sistem real sau plati anticipate),
 • impozit pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul II 2014,
 • impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul),
 • impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa,
 • impozit pe veniturile din dividende platite in luna iunie,
 • impozit pe veniturile din dobanzi,
 • impozit pe alte venituri din investitii,
 • impozit pe veniturile din pensii,
 • impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc,
 • impozit pe veniturile din alte surse,
 • varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;
 • contributii datorate bugetului asigurarilor de stat si fondurilor speciale:
 • contributia de asigurari sociale (pensii),
 • contributia la asigurarile sociale de sanatate,
 • contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,
 • contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
 • impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata 50% – plata anticipata)
 • accize.
 • impozitul retinut la sursa in luna precedenta.

Comments are closed.